12 lipca 2022

„Doomed to repeat? Challenges of teaching 20-thcentury history” – Kongres Instytutu Pileckiego

Instytut Pileckiego zaprasza nauczycieli na międzynarodowy kongres poświęcony najważniejszym wyzwaniom w nauczaniu o XX wieku.

Kongres będzie okazją do skonfrontowania różnych perspektyw i podejść metodycznych oraz wymiany doświadczeń z praktykami edukacji historycznej z wielu państw. Do udziału w panelach dyskusyjnych zostali zaproszeni akademicy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pamięci. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Multiperspektywiczność – narodowe i ponadnarodowe podejście do przeszłości,
  • Różnice w nauczaniu na temat komunizmu pomiędzy krajami Zachodu a krajami byłego bloku wschodniego,
  • Historia jako narzędzie propagandy w świetle napaści Rosji na Ukrainę,
  • Rola edukacji historycznej w procesach pojednania pomiędzy narodami,
  • Nauczanie historii reżimów totalitarnych jako narzędzie edukacji obywatelskiej.

Udział w kongresie jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji. Zapisy przez formularz zgłoszeniowy do 24 lipca 2022 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Językiem obrad jest angielski.

Zainteresowani uczestnicy mogą otrzymać certyfikat potwierdzający udział w kongresie.

Więcej informacji i szczegółowy program na stronie internetowej

Pytania prosimy kierować na adres: itep@instytutpileckiego.pl

Zapraszamy do udziału!

Załączniki