12 maja 2021

Dostępna Szkoła – startuje druga edycja

W połowie maja rozpocznie się drugi nabór wniosków w projekcie Dostępna Szkoła. To ogólnopolski projekt, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu. O granty w wysokości do 1 350 tys. zł – będą mogły ubiegać się wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe każdego typu: publiczne, prywatne, ogólnodostępne oraz specjalne.

Drugi nabór wniosków zaplanowany jest w terminie od 17 do 25 maja br.

Szczegółowy harmonogram działań, regulamin konkursu oraz procedura oceny i wyboru organów prowadzących zostały opublikowane na stronie internetowej projektu.
Więcej informacji o projekcie: http://www.dostepnaszkola.info/

Kontakt:
Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka

Specjalistka ds. promocji Fundacja Fundusz Współpracy

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa +48 661 269 830