6 grudnia 2018

Działania w zakresie edukacji dotyczącej „Alertu RCB”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, podjął inicjatywę o charakterze edukacyjnym, której celem jest podnoszenie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”.

Na stronie www.ore.pl są dostępne scenariusze zajęć z uczniami dotyczące tego systemu ostrzegania o zagrożeniach. Ponadto Wydział Wychowania i Profilaktyki zaplanował szkolenie e-learningowe dla nauczycieli, na które zapisy są prowadzone poprzez stronę: www.szkolenia.ore.edu.pl

Więcej informacji na temat „Alertu RCB” znajduje się na stronie www.rcb.gov.pl