21 kwietnia 2022

„Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych Małopolski

plakat Konkursu Dziećmi jesteśmy swoje prawa i obowiązki znamy

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz Szkołą Podstawową nr 5 w Wadowicach zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”

Cele Konkursu to m.in.: upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na określony temat, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności oraz wykazanie się wrażliwością artystyczną.

Termin nadsyłania prac upływa 21 maja 2022 roku. Ogłoszenie wyników – 1 czerwca 2022 roku.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 czerwca br. podczas konferencji z udziałem Mikołaja Pawlaka – Rzecznika Praw Dziecka. Odbędzie się ona w Szkole Podstawowej nr 5 w Wadowicach.

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.