29 października 2020

„Dziedzictwo Romów – ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego” – wystawa online

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa udostępniła bezpłatny dostęp do wirtualnej wystawy pt. ,,Dziedzictwo Romów – ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego” .

Ma ona duże walory edukacyjne – jednym z głównych celów jest przybliżenie dorosłym, młodzieży i dzieciom różnorodnych aspektów dziedzictwa kulturowego Romów.

Wystawa prezentuje zbiory Pawła Lechowskiego stanowiące jedną z największych polskich prywatnych kolekcji poświęconych Romom. Jest podzielona na osiem części przedstawiających różnorodną problematykę: życie taborowe, profesje (m.in. kowalstwo, kotlarstwo, blacharstwo, jubilerstwo, drzewiarstwo, wróżbiarstwo), stroje, elementy religijności, historię migracji rumuńskich Romów do Polski, przykłady sztuki plastycznej tworzonej przez Romów i sztuki ,,gadziów”, której tematem są Romowie.

Paweł Lechowski, znany etnolog i cyganolog, od lat sześćdziesiątych XX wieku gromadzi artefakty mniejszości romskiej pochodzące z Polski oraz innych krajów Europy, głównie Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Ukrainy.

Organizację wystawy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura w sieci”. Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa z Krakowa i jest dostępna na jej stronie internetowej