19 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej 2021

12 października 2021 roku, w gościnnych progach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prorektor Katarzyna Plutecka, prof. UPZebranych powitała Pani dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP Prorektor ds. Studenckich gratulując wszystkim odznaczonym i nagrodzonym Nauczycielom oraz złożyła serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podkreśliła wagę misyjności, etosu i odpowiedzialności zawodu nauczyciela.

Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty  w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty złożyła nauczycielom życzenia z okazji Ich święta podkreślając wagę wzorowego, sumiennego wykonywania pracy nauczyciela, istotę postaw nauczycieli i potrzebę stanowienia przykładu dla oddanych Im w opiekę dzieci i młodzieży. Podziękowała także za szczególny trud jakim obarczona była codzienna praca w okresie epidemii.Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer

Uczestniczący w drugiej części uroczystości I Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Leśniak dziękował wszystkim Nauczycielom za oddanie i poświęcenie w niełatwej pracy, która przynosi jednak ogromną satysfakcję. Pan Wicewojewoda pogratulował zebranym Nauczycielom, którzy zostali odznaczeni odznaczeniami państwowymi, a następnie wręczył przyznane odznaczenia.

odznaczeniaDzień 12 października 2021 roku był okazją do uhonorowania  Nauczycieli z Małopolski: Złoty Krzyż Zasługi – otrzymała 1 osoba, Srebrny Krzyż Zasługi – otrzymało 5 osób, a Brązowy Krzyż Zasługi – otrzymały 3 osoby. Wręczono także 90 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 36 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę oraz 23 Medale Brązowe za Długoletnią Służbę. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało odznaczonych 107 osób z Małopolski. Podczas uroczystości 7 osób zostało wyróżnionych Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki, a  45 osób otrzymało Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wśród odznaczonych i nagrodzonych znaleźli się nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół, osoby duchowne, pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej, nauczyciele – związkowcy z NSZZ „Solidarność”.

Kolejna część uroczystości, z udziałem I Wicewojewody Małopolskiego Pana Józefa Leśniaka poświęcona została wręczeniu odznaczeń państwowych.

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej stał się też wyjątkowym Dniem Nauczyciela dla Pani Wandy Silezin, emerytowanej nauczycielki, która na wniosek Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak została odznaczona przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem PRO PATRIA. Medal ten jest przyznawany osobom o szczególnych zasługach w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

W imieniu Pani Wandy Silezin, Medal PRO PATRIA z rąk I Wicewojewody Małopolskiego odebrał Jej syn, Pan Jacek Silezin.

Wszystkim Osobom odznaczonym i nagrodzonym składamy raz jeszcze ogromne gratulacje.

 

Do pobrania: