4 kwietnia 2023

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023

W związku z obchodzonym w dniu 31 marca 2023 r. Dniem Nowych Technologii w Edukacji informujemy, że wszyscy, którzy zarejestrowali do dnia 28 marca 2023 r. swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie MEiN, mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie.

Grafika z tekstem Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023

Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

 1. zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia w ramach DNTE,
 2. zorganizowanie 31 marca br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii
  w Edukacji,
 3. przygotowanie relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego na Platformie Edukacyjnej https://zpe.gov.pl/,
 4. przesłanie do właściwego kuratora oświaty linku do Relacji, wraz z metryczką zawierającą dane zawarte w „Regulaminie konkursu”.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 28 kwietnia 2023 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na adres mailowy: marzena.blasikiewicz@kuratorium.krakow.pl link do Relacji wraz z metryczką zawierającą:

 1. pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 „Regulaminu Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2023,
 2. adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu),
 3. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
 4. imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji,
 5. adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.