26 lutego 2020

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego -18 marca 2020 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli na Dzień Otwarty, który odbędzie się 18 marca 2020 r. (tj. środa) w Auli budynku głównego Uczelni przy ul. Podchorążych 2 w godzinach od 9:00  – 14:00. Dzień Otwarty to niepowtarzalna okazja do spotkań i rozmów o naszej Alma Mater.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego odbędzie się 18 marca 2020 r. w budynku głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie, w godz. od 9 00 do 14.00.

Podczas Dnia Otwartego zwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną Uniwersytetu oraz uzyskać informacje na temat kierunków studiów i specjalności, określić swoje przyszłe predyspozycje zawodowe, zwiedzić Instytuty, pracownie, laboratoria oraz Bibliotekę Główną.

Pracownicy jednostek dydaktycznych Uczelni wraz ze studentami działającymi w kołach naukowych przygotowali atrakcyjny program spotkań obejmujący: prezentacje, wykłady otwarte, warsztaty, konkursy, quizy.

Więcej informacji na stronie www.up.krakow.pl

Kontakt

Karina Olesiak

Biuro Promocji

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

tel. 12 662 61 67, 12 662 74 79

e-mail promocja@up.krakow.pl

www.up.krakow.pl