10 maja 2022

„Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej” – konferencja MCDN

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Konferencji

„Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej”

Konferencja odbędzie się w formie online 23.05.2022 w godz. 13:00 – 16:00
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Ideą konferencji jest przedstawienie możliwości założeń edukacji klasycznej we współczesnej szkole. Program konferencji wpisuje się również w kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 m.in.: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie oraz działanie na rzecz udostępnienia kanonu edukacji klasycznej.

Program Konferencji i rejestracja na stronie internetowej MCDN.