11 czerwca 2018

Edukacja dzieci/uczniów romskich – Ankieta

Kraków, 11 czerwca 2018 r.

SEPZ-I.021.12.2018.DZ

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa małopolskiego

 

W związku z koniecznością zebrania danych dotyczących edukacji dzieci/uczniów romskich, bardzo proszę o pilne wypełnienie ankiety znajdującej się na Panelu Dyrektora: https://dyrektor.kuratorium.krakow.pl/login.

O wypełnienie ankiety proszeni są wyłącznie Dyrektorzy szkół i placówek, do których uczęszczają Romowie.

Termin wypełnienia ankiety upływa 18 czerwca 2018 r. do godz. 13:00. Bardzo Państwa proszę o dotrzymanie terminu wypełnienia ankiety.

 

Z poważaniem,

Ewa Włodarczyk
Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej