25 września 2020

„Elektronika – by żyło się łatwiej” – zaproszenie do udziału w konkursie

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: „Elektronika – by żyło się łatwiej”.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

 układy elektroniczne,
 systemy mechatroniczne,
 aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
 aplikacje oparte na mikrokontrolerach,
 aplikacje na smartfony i tablety,
 programy komputerowe,
 inne.

W konkursie mogą brać udział projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach (z wyjątkiem prac prezentowanych w poprzednich edycjach konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”). Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.
Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie powinny zarejestrować się zgodnie z instrukcją dostępną na stronie konkurs.aei.polsl.pl , tam też znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2020 r.

Załączniki

Regulamin konkursu (1)
Data: 2020-09-25, rozmiar: 615 KB
Ogłoszenie konkursowe
Data: 2020-09-25, rozmiar: 141 KB