17 lutego 2020

Eliminacje do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2020

NP.021.28.2020.IF

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie otrzymał zadanie przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2020 r. Ze względu na założenie, że eliminacje we wszystkich
województwach powinny odbywać się w ten sam sposób, Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” opracowało regulamin zawodów sportowo – obronnych do przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowany termin przeprowadzenia zawodów (eliminacji wojewódzkich) to 6 maja 2020 roku w Racławicach (marszobieg – 3 km oraz rzut granatem na celność) oraz strzelanie na strzelnicy LOK w Miechowie).

Ze strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie
odpowiedzialnymi za przedmiotowe przedsięwzięcie zostali wyznaczeni:
por. Adrian ŁUKASZYK  tel. 261 134 253
ppłk Robert NOWAKOWSKI tel. 261 134 696.

Bardzo proszę o przesłanie informacji czy szkoła deklaruje chęć udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu na adres mailowy:
iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl, do dnia 19 lutego 2020 r, do godziny 15.30.

W załączeniu:
Pismo skierowane do Małopolskiego Kuratora Oświaty wraz z Regulaminem zawodów
Karta zgłoszenia szkoły
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
Zgoda na udzielenie pomocy ambulatoryjnej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych