4 kwietnia 2018

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie organizują eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół  podstawowych i klas gimnazjalnych.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na drogach.

W ramach Tarnowskiego Powiatowego Finału BRD rozegrane zostaną następujące konkurencje: test z przepisów ruchu drogowego, test skrzyżowania, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jazda rowerem po sprawnościowym torze przeszkód.

Regulamin turnieju dostępny jest na stronie: https://www.pzm.pl/zo/zielona-gora/brd

Zgłoszenia drużyn należy kierować do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów, faks 014-628-2340, adres poczty elektronicznej wrd@tarnow.policja.gov.pl.

Zgłoszenia należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku.

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zostały objęte honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.