2 sierpnia 2019

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r.

Tegorocznym tematem konkursu jest „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną zgodnie z § 4 ww. Regulaminu.

Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesłać do 30 sierpnia 2019 r. na adres:
Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adres email: izabela.penszynska@mswia.gov.pl

Dodatkowo informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN.

Załączniki