25 maja 2018

Finał 3. edycji Konkursu Literacko-Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży – „Kresowe Szlaki Niepodległej Polski”

W piątek 18 maja 2018 roku zakończyła się 3. edycja Konkursu Literacko-Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Kresowe Szlaki Niepodległej Polski:, którego głównym celem, podobnie jak w latach ubiegłych, było pielęgnowanie pamięci o tradycji, kulturze i sztuce polskich Kresów, wzmacnianie świadomości historycznej społeczeństwa polskiego oraz ukazanie dokonań mieszkańców Kresów wiodących do niepodległości – również w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Finał Konkursu – wręczenie nagród, a także przegląd wyróżnionych prac połączony z koncertem Orkiestry Wojskowej z Krakowa odbył się w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach.

Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Gminy Krzeszowice oraz Wójt Gminy Zabierzów. Finał Konkursu – wręczenie nagród, a także przegląd wyróżnionych prac połączony z koncertem Orkiestry Wojskowej z Krakowa odbył się w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach.

Organizatorami tegorocznego Konkursu był Zarząd Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas” w Krakowie we współpracy z Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach, Szkołą Podstawową w Nawojowej Górze oraz Integracyjną Szkołą Podstawową w Radwanowicach.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Jednostek Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z terenu całej Polski.

Prace literackie i plastyczne tegorocznego konkursu inspirowane były następującą tematyką:

  1. Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczpospolitej w dążeniu do odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Kresowe mogiły polskich żołnierzy walczących o niepodległość.
  3. Szlakiem Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie.
  4. Polskie Orlęta – lwowskie, grodzieńskie i rakowskie.
  5. Tradycje i kultura Kresów Wschodnich w czasach dwudziestolecia międzywojennego.
  6. Dzieje zamków, pałaców i dworów polskich na Kresach w XIX i XX wieku.

Nadesłano ponad 140 prac plastycznych oraz 19 utworów literackich, a ich poziom okazał się bardzo wysoki. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Spędzili wiele godzin, oglądając, analizując i wnikliwie czytając wszystkie prace, aby dokonać obiektywnej oceny i wyłonić laureatów.

Zwycięzcom i ich opiekunom – gratulujemy.