13 maja 2022

Finał konkursu historycznego o stanie wojennym

Dzisiaj, w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „A jeśli ktoś nasz polski dom zapali” – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe – dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022. Wszystkim laureatom gratulujemy!

W temacie konkursu wykorzystano fragment hymnu NSZZ Solidarność – i to od jego odśpiewania rozpoczęła się dzisiejsza uroczystość. Następnie głos zabrali przybyli goście: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty (MKO), dr Michał Wenklar – zastępca dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Krakowie, Dariusz Gawęda – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Małopolskiego oraz prof. Tomasz Gąsowski z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

– Szanowni państwo, ale zwłaszcza wy – młodzi ludzie, którzy zainteresowaliście się naszą przeszłością. Taką bardzo bolesną przeszłością. To wprowadzenie hymnem Solidarności jest takie… wyjątkowe i takie poruszające serca tych, którzy pamiętają stan wojenny – a do tych ludzi ja się zdecydowanie zaliczam – zaczęła swoje przemówienie Barbara Nowak. W dalszej części podzieliła się ze zgromadzonymi swoimi doświadczeniami, wspomnieniami z tamtego okresu. – Wtedy, kiedy stan wojenny wybuchł, to ja byłam studentką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przeżycia stanu wojennego dla nas były naprawdę koszmarne. I myślę, że w jakiejś mierze można porównać to do odczuć z pierwszych dni wybuchu wojny dzisiaj na Ukrainie. To był  czas, kiedy załamały się nasze nadzieje na to, że Polska będzie wreszcie wolnym, demokratycznym krajem. (…) Iluś z nas, studentów, było internowanych. Martwiliśmy się bardzo o tych, których spośród nas zabrano, inwigilowano. Byliśmy świadkami bardzo różnych sytuacji. Potem był okres od 1982 r. – demonstracji, gdzie nas goniono, bito, pałowano, gdzie nas gazowano, itd.

– Chcę powiedzieć wam wyraźnie, że każdy z nas, rodząc się w danym miejscu ma swoje zadania, które musi wypełniać. A to, co dla mnie jest szczególnie istotne i ważne patrząc na was, że wy macie tę refleksję. Bo jeżeli wy się uczycie historii, to wy wyciągacie też wnioski. Jeżeli ktoś poznaje historię, jest mądrzejszy w postępowaniu na przyszłość. Być może, że czasem o tym zapominamy, ale myślę że w tej grupie, w której dzisiaj jestem – czyli ludzi, którzy zgłębili tamten czas – to ta refleksja o tym, jak ważna jest wolność, jak o tę wolność trzeba zabiegać jest w was żywa. I za to, że to zadanie podjęliście jestem wam ogromnie wdzięczna – powiedziała Małopolska Kurator Oświaty.

O swoich doświadczeniach z tamtego okresu opowiedział także prof. Tomasz Gąsowski. Zachęcamy do wysłuchania mini wykładu Profesora:

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a nauczycielom i rodzicom dziękujemy za opiekę merytoryczną.

Laureaci konkursu historycznego o stanie wojennym
Na zdjęciu dwóch laureatów konkursu z drem Michałem Wenklarem, Barbarą Nowak oraz prof. Tomaszem Gąsowskim
Na zdjęciu laureat konkursu wraz ze swoim opiekunem, drem Michałem Wenklarem, Barbarą Nowak oraz prof. Tomaszem Gąsowskim
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Wenklar - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, laureatka konkursu oraz prof. Tomasz Gąsowski
Na zdjęciu dwoje laureatów konkursu z drem Michałem Wenklarem, Barbarą Nowak oraz prof. Tomaszem Gąsowskim
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Wenklar - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, laureat konkursu oraz prof. Tomasz Gąsowski
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Wenklar - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, laureat konkursu oraz prof. Tomasz Gąsowski
Barbara Nowak z laureatkami konkursu oraz ich opiekunem
Małopolski Kurator Oświaty z laureatem konkursu
Laureaci konkursu ze szkoły w Myślenicach
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Wenklar - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, laureatka konkursu oraz prof. Tomasz Gąsowski
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Wenklar - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, laureat konkursu oraz prof. Tomasz Gąsowski
Małopolski Kurator Oświaty wręcza zaświadczenie finalistce
Barbara Nowak Wręcza zaświadczenie laureatowi
Małopolski Kurator Oświaty wręcza zaświadczenie finalistce
prof. Tomasz Gąsowski
Dariusz Gawęda – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Małopolskiego
Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty
dr Michał Wenklar - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie