21 maja 2019

Finał Krajowy XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych

W dniach 4 – 6 czerwca 2019 roku odbędzie się Finał Krajowy XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych. Turniej będzie się rozgrywał w Miasteczku Ruchu Drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez upowszechnianie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania na drodze zarówno w charakterze pieszych jak i kierujących, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, propagowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu Finału można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach.

Finał Krajowy XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Do pobrania:

plakat

Folder BRD 2019