25 stycznia 2018

Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty w Bochni zorganizowane przez NSZZ „Solidarność”

W poniedziałek 22 stycznia 2018 roku w Bochni odbyły się spotkania Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami władz samorządowych, dyrektorami, nauczycielami oraz młodzieżą szkół z powiatu bocheńskiego i brzeskiego zorganizowane przez NSZZ „Solidarność”.

Tematyka spotkań dotyczyła m.in.: reformy oświaty, organizacji szkół w powiecie bocheńskim i brzeskim, współpracy Kuratorium Oświaty ze szkołami i jednostkami samorządowymi, aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, realizacji profilaktyki zdrowotnej w szkołach, a także roli Kościoła w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży.