9 grudnia 2022

Fotorelacja z uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów

W ubiegły piątek, tj. 2 grudnia 2022 r., odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom z Krakowa i okolicznych powiatów, którzy otrzymali to stypendium w roku szkolnym 2022/2023. Pamiątkowe dyplomy wręczyła Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Uroczystość uświetnił występ chóru V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie pod przewodnictwem pani Ewy Pasek, który wykonał 3 utwory: „Cum decore” (madrygał renesansowy), pieśń prowansalską „Hiver” oraz „Viva tutte le vezzose” – Felice Giardiniego.

W tym roku szkolnym, w całej Małopolsce, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 439 uczniów.  Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Pełna fotorelacja z wydarzenia znajduje się tutaj.