17 listopada 2023

Fundusz Pomocy – rozliczenie środków na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy

ZFK.3146.3.258.2023.KU                                                                                      Kraków, dnia 17 listopada 2023 r.

 

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia wykorzystania środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy przypominam, że przyznane środki mogą być wydatkowane przez szkoły do końca listopada 2023 roku. Rozliczenie wykorzystania środków Funduszu Pomocy w zakresie przedmiotowego zadania, przez jednostki samorządu terytorialnego powinno nastąpić do dnia 15 grudnia 2023 roku.

W celu usprawnienia pracy, zgodnie z prośbą MEiN zwracam się do wszystkich jednostek, które mogą dokonać rozliczenia we wcześniejszym terminie o dokonanie tego na platformie on-line do dnia 1 grudnia 2023 roku.

 W załączeniu znajdziecie Państwo pliki rozliczeniowe dla szkół oraz dodatkowe załączniki dotyczące rozliczenia odsetek bankowych od otrzymanych środków oraz liczby zakupionych zestawów. Otrzymane ze szkół dane rozliczeniowe należy wprowadzić na platformę on-line, na której uzupełniali państwo wnioski o przyznanie środków.

Wydrukowane z platformy załączniki wraz z załącznikami dotyczącymi rozliczenia odsetek bankowych i liczby zakupionych zestawów należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Krakowie. Z uwagi na mnogość załączników uprzejmie proszę o przesłanie rozliczenia FP wraz z załącznikami wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków z dopiskiem „Fundusz Pomocy – podręczniki i  ćwiczenia – rozliczenie”.

Zwrotu środków, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem, należy dokonywać na konto bankowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z którego otrzymali Państwo środki Funduszu Pomocy.

W opisie przelewu należy podać czego dotyczy zwrot tj. zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy – ”poz. 1.8.3 Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy”.

W przypadku zwrotu odsetek bankowych od otrzymanych środków proszę zrobić odrębny przelew oraz zawrzeć w opisie informację czego ten zwrot dotyczy.

Potwierdzenia dokonania przelewu bankowego proszę przesyłać na adres mailowy: marta.kuzniar@kuratorium.krakow.pl

Zwracam szczególną uwagę na zweryfikowanie i uzgodnienie z księgowością poprawności danych podawanych w rozliczaniu odsetek bankowych i Funduszu.

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że Platforma on-line na której należy dokonać rozliczenia dotacji jest już dostępna pod adresem: https://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/login.aspx

Pracownik do kontaktu:
Marta Kuźniar, nr tel. (12) 448 11 32, marta.kuzniar@kuratorium.krakow.pl

Załączniki

Rozliczenie odsetek
Data: 2023-11-17, rozmiar: 10 KB
Rozliczenie zakupionych zestawów FP
Data: 2023-11-17, rozmiar: 11 KB