23 czerwca 2017

Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Wolontariusz Roku” Ministerstwa Edukacji Narodowej

Uczniowie zaangażowani w wolontariat zostali nagrodzeni. W uroczystej Gali Finałowej na Zamku Królewskim w Warszawie w środę 21 czerwca 2017 roku nagrodzono laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Wolontariusz Roku” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wśród finalistów znaleźli się wolontariusze z Małopolski – z Zespołu Szkół w Tymowej.

Grupa ponad pięćdziesięciu uczniów–wolontariuszy działających w Szkolnym Kole Caritas przy Zespole Szkół w Tymowej, w skład której wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, została wybrana spośród 400 zgłoszeń z całej Polski.

Konkurs skierowany był dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie Polski oraz szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także polonijnych szkół społecznych z całego świata. Cel tego przedsięwzięcia to przede wszystkim szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs był podsumowaniem „Roku wolontariatu”, który Minister Edukacji Narodowej ogłosiła na rok szkolny 2016/2017. W Konkursie wzięli udział uczniowie-wolontariusze, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażowali się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Tymowa to miejscowość leżąca w województwie małopolskim w gminie Czchów. Niewielka geograficznie – za to wielka sercem. Od dziesięciu już lat młodzież angażuje się w pracę w Szkolnym Kole Caritas przy Zespole Szkół im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Obecnie Koło liczy 54 wolontariuszy. Są to głównie uczniowie klas gimnazjalnych i kilkoro z klasy szóstej szkoły podstawowej, nad którym opiekę sprawują: Pani Magdalena Bendarek, Pani Grażyna Bednarek i Pani Monika Sułek. Asystentem kościelnym jest Ks. Proboszcz Jerzy Kawik. Nad całością czuwa Pani Lucyna Krzyżak, Dyrektor Szkoły. Wolontariusze z zaangażowaniem dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami, potwierdzając, że wolontariat, to nie tylko działalność charytatywna, ale przede wszystkim źródło niezwykle cennej nauki o pięknym człowieczeństwie.