29 maja 2018

Gala podsumowująca 3. edycję Turnieju Historycznego „Cechy dawnego Krakowa”

W poniedziałek 21 maja 2018 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie odbyła się Gala podsumowująca 3. edycję Turnieju Historycznego „Cechy dawnego Krakowa” połączona z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród i wyróżnień. W uroczystości udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Cele Turnieju Historycznego to: popularyzowanie tematyki dotyczącej roli cechów w życiu Krakowa, w tym poznanie najważniejszych faktów, promocja dziedzictwa cechowego, a także rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz umiejętności racy projektowej. W tym roku zagadnienia obejmowały również historię rzemiosła krakowskiego i organizację rady miasta – jego ewolucję i wpływ na rozwój Krakowa.

Organizator: Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie. Współorganizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty.

Turniej skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum województwa małopolskiego.

Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.

fot. Cech Rzemiosł Spożywczych