1 lutego 2018

Gala podsumowująca ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

We wtorek 30 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca V edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W uroczystościach udział wzięła m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Z przyjemnością informujemy, że w gronie zwycięzców znalazły się szkoły z Małopolski:

  • Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie,
  • Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie,
  • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach.

Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach zawodowych.

Podczas spotkania został podsumowany także projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” w kontekście zmian branżowych w kształceniu zawodowym. Program obejmował również zagadnienia dotyczące potencjału i rozwoju branż zawodowych oraz stanu obecnego i kierunków zmian w kształceniu zawodowym. Natomiast o nowoczesnych kadrach dla polskiej gospodarki – priorytecie MEN opowiedziała Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Zwycięzcom i ich opiekunom – gratulujemy.