17 listopada 2017

Gala podsumowująca V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe pt. „Po polsku o historii”

W siedzibie Narodowego Banku Polskiego – Oddział w Krakowie w piątek 17 listopada 2017 roku odbyła się Gala podsumowująca V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe pt. „Po polsku o historii” z udziałem Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe to wyjątkowy projekt edukacyjny, w którym rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie jest okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół województwa małopolskiego.

Tegoroczna edycja Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego była realizowana w ramach projektu „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny” pod Patronatem Honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty. Organizatorzy – Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów. Patronat medialny –  Radio Kraków.

Uczestników konkursu obowiązywała znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku. W pisanych tekstach pojawiły się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

Zwycięzcom i ich opiekunom – gratulujemy.