5 września 2018

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 w Bachowicach

W poniedziałek 3 września 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019, która była połączona z oddaniem do użytku budynku szkolnego po generalnym remoncie. Termomodernizacja objęła budynek w środku i na zewnątrz. Remont Szkoły trwał nieprzerwanie od czerwca 2017 roku do sierpnia 2018 roku.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Małopolski Wicekurator Oświaty – Halina Cimer, Wójt Gminy Spytkowice – Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice – Jerzy Piórowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach – Małgorzata Balonek, przedstawicielka rodziców – Martyna Galus oraz przedstawiciele uczniów. Dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej, uwieczniającej rozbudowę i przeprowadzenie gruntownego remontu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in.: Senator RP – Andrzej Pająk, radny Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego – Filip Kaczyński, Radni z terenu powiatu wadowickiego, Radni Rady Gminy Spytkowice.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Temat przewodni przedstawienia pt. Był taki wrzesień… jest wrzesień 2018 – dotyczył wybuchu II wojny oraz 200-lecia szkolnictwa w Bachowicach, które Szkoła będzie świętować przez cały rok szkolny.

fot. K. Dębski