26 czerwca 2020

Gratulacje Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

W dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziesięciu uczniów kilku szkół podstawowych Małopolski zostało uhonorowanych listem gratulacyjnym i nagrodą specjalną od Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Każdy z nagrodzonych uczniów został laureatem  i finalistą kilku konkursów i olimpiad przedmiotowych. W liście gratulacyjnym skierowanym do wyróżnionych czytamy:

 

Drodzy Uczniowie!

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali”.

Te słowa naszego Świętego Papieża Jana Pawła II znalazły piękne odwzorowanie w Twoich wyjątkowych sukcesach odniesionych w kończącym się roku szkolnym 2019/2020.

Umiejętność stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo. Jest okupione ciężką pracą i wyrzeczeniami. Nie bez znaczenia jest też wsparcie Rodziców i Nauczycieli – ostatecznie jednak przed próbą staje sam uczeń. Tę próbę pokonałeś celująco.

Sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach pokazują, że jesteś Osobą, która ma szansę dokonać w życiu rzeczy wielkich.  Niektórych Pan Bóg obdarza szczególnymi talentami, te jednak muszą być wsparte pracowitością i poświęceniem, wysoką determinacją i wiernością podjętym zobowiązaniom.

Mam nadzieję, że Twoja postawa będzie przykładem dla młodszych kolegów i koleżanek Twojej szkoły, że będzie dowodem, że „chcieć to móc”.

Składam serdeczne gratulacje przede wszystkim Tobie, ale także Twoim Rodzicom i Nauczycielom.  Jestem przekonana, że nie poprzestaniesz na tych sukcesach i w kolejnych latach nauki, a potem dorosłego życia będziesz wśród tych wybitnych postaci, które przyczyniają się do rozwoju polskiej nauki, do kształtowania wysokich standardów życia i pracy w swoim otoczeniu.

 

Składam wszystkim uczniom małopolskich szkół serdeczne życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku, pięknych wakacji, a po wakacjach radosnego powrotu do szkoły.

 

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak