14 września 2020

Gry komputerowe i wideo w szkołach – zaproszenie do udziału w pilotażu programu MEN

Zapraszamy do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe.

Działania w ramach pilotażu

W pierwszej kolejności szkoły przeprowadzą projekty, innowacje pedagogiczne, eksperymenty, zajęcia pozalekcyjne lub inne formy realizacji kształcenia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo. Następnie zostaną przeprowadzone badania na temat skuteczności i efektywności przeprowadzonych rozwiązań.
W końcowym etapie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl, zostaną zamieszczone e-materiały w postaci gier komputerowych i wideo.

Zgłoszenia do pilotażu

Szkoły zainteresowane udziałem w pilotażu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu do wojewódzkich koordynatorów.

Aby zgłosić się do programu należy:

  • wypełnić formularz,
  • wybrać koordynatora z województwa, w którym znajduje się dana szkoła
  • przesłać formularz mailem;
  • czekać na kontakt od wojewódzkiego koordynatora.

Formularz i lista wojewódzkich koordynatorów oraz więcej informacji na temat pilotażu dostępne są na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/gry-komputerowe-i-wideo-w-szkolach-rusza-pilotaz-programu. Na zgłoszenia czekamy do 30 września br.