31 sierpnia 2021

Harmonogram egzaminów w 2022 roku

Przedstawiamy informację dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów przeprowadzanych w 2022 roku.

Załączniki