10 sierpnia 2017

Harmonogram narad inaugurujących nowy rok szkolny 2017/2018 – ZMIANA!

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa małopolskiego,

serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2017/2018.

W programie przewiduję wystąpienia zaproszonych Gości oraz:

  1. Wystąpienie Małopolskiego Kuratora Oświaty.
  2. Podsumowanie wyników nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017.
  3. Organizacja i zadania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018.
  4. Sprawy bieżące.

Harmonogram konferencji w załączeniu. Przewidywany czas narad – ok. 2 godz.

Z wyrazami szacunku
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: