6 sierpnia 2018

Harmonogram narad inaugurujących rok szkolny 2018/2019

Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
Województwa Małopolskiego

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych Województwa Małopolskiego do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019.

W programie przewiduję:

  1. Podsumowanie wyników nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Organizacja i zadania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019
  3. Sprawy bieżące.

Harmonogram konferencji w załączeniu. Przewidywany czas narad – ok. 2 godz.

 

Z wyrazami szacunku,

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: