21 września 2021

„Historia magistra vitae est”? – zaproszenie do udziału w sesji edukacyjnej

Państwowe Muzeum na Majdanku

serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

na I. edycję sesji edukacyjnej, dotyczącej pozaszkolnej edukacji historycznej

i wizyt w poobozowych miejscach pamięci:

„Historia magistra vitae est”?

Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku – doświadczenie nauczyciela i edukatora.

Wydarzenie odbędzie się 16 października 2021r. w Państwowym Muzeum na Majdanku.

Wieloletnia współpraca pomiędzy nauczycielami, a edukatorami Państwowego Muzeum na Majdanku jest wyrazem nieustannej potrzeby kontynuowania wzajemnego dialogu, wymiany poglądów i porównywania różnorodnych perspektyw. Przekazanie głosu pedagogom wytwarza możliwość zapoznania się z subiektywnymi obserwacjami, refleksjami oraz oczekiwaniami, pomaga włączyć owe spostrzeżenia w dalszą działalność muzealników, a także wytworzyć symboliczne archiwum doświadczeń.

Udział w sesji jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Zgłoszenie wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych należy przesłać drogą mailową na adres:  m.rusek@majdanek.eu do dnia  30 września 2021r. Dodatkowych informacji udziela się pod numerami: 81 710 28 27 oraz 81 710 28 35. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej Muzeum zastrzega sobie prawo do przekształcenia wydarzenia na formę online. O wszystkich aktualizacjach będziemy powiadamiać drogą mailową.

Dokładny program sesji edukacyjnej oraz wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu oraz na stronie http://www.majdanek.eu/pl/news/historia_magistra_vitae_est/1479

Dział Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku

Załączniki