5 lipca 2023

IBE zaprasza do projektu „Accessible School for All”

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All”  (Szkoła dostępna dla wszystkich) we współpracy z  Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W projekcie organizowane będą szkolenia, które wyposażą nauczycieli specjalistów w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, w tym integracyjnych. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie łącznie 560 szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Do szkół/ placówek zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, zasady udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego. Do projektu będą kwalifikowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń. Otwarcie szkoleń planowane jest w listopadzie 2023 roku. Więcej w załączonej informacji.

Załączniki

2. Opis projektu na strony KO
Data: 2023-07-05, rozmiar: 20 KB