21 września 2021

II edycja Konkursów Ministerstwa Sprawiedliwości: Liga Sprawiedliwości i Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości” jak i drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Obie inicjatywy organizowane są za pośrednictwem Wydziału ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Liga Sprawiedliwości Konkurs MSKonkurs „Liga Sprawiedliwości”, ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizację młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym.  Poza walorem typowo edukacyjnym uczestnikom gwarantuje się również możliwość świetnej rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Pierwsza kategoria skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Druga kategoria skierowana jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin i niezbędne oświadczenia i zgody  można znaleźć tutaj, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze SprawiedliwościZ kolei Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej prawa. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie. Dążąc do samodoskonalenia olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu. Zamiast tego IWS proponuje innowacyjny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów. Informacje na temat Olimpiady i jej Regulamin można znaleźć tutaj.

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć także uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.