13 lutego 2018

II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu organizuje
II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Cele konkursu:

  • rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
  • zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”,
  • propagowanie czytelnictwa,
  • przygotowanie dziecka do samodzielnego zdobywania informacji lub korzystania z pomocy dorosłych,
  • kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

Szczegółowe informacje:https://sp2biskupiec.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=3