15 lutego 2021

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Tematem prac ma być plastyczna interpretacja (do wyboru):

  • wiersza poetek obozowych z KL Ravensbrück,
  • fragmentu prozy poobozowej KL Ravensbrück,
  • portretu jednej z więźniarek KL Ravensbrück.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych,

KATEGORIA II – młodzież szkół ponadpodstawowych.

Inspiracją dla twórczości plastycznej ma być wiersz poetek lub fragment prozy poobozowej KL Ravensbrück (dołączony do pracy plastycznej).

Termin nadsyłania prac – do 9 kwietnia 2021 r. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

Kłodne 144

34-654 Męcina

Regulamin, karta zgłoszeń i informacje o konkursie na stronie: spklodne.szkolnastrona.pl, a także do pobrania poniżej.

Przypominamy, że w tegorocznej edycji konkursu wezmą udział także prace nadesłane w roku szkolnym 2019/2020, w którym konkurs został zawieszony ze względu na epidemię COVID-19.

Załączniki