10 maja 2022

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty nt. „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”

Logo II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr OświatyOd 17 do 30 maja w czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim − zapraszamy kadrę kierowniczą, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty nt. „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”.

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty to propozycja dla dyrektorów oraz nauczycieli, którzy budują dobrą szkołę i szukają drogowskazów na drodze zmian. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja wiedzy w zakresie kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście wyzwań przyszłości, jak również stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń o formach i metodach uczenia się nauczycieli adekwatnych do ich potrzeb oraz potrzeb dzieci/uczniów, systemu oświaty.

Organizatorzy – Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli:

  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
  • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Współorganizatorzy:
nowa szkoła

Patronat honorowy:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Bank Gospodarstwa Krajowego
Ochotnicze Hufce Pracy

Patronat medialny:

TVP Rzeszów
Polskie Radio Rzeszów
Echo Dnia

Adresaci:

  • kadra kierownicza oświaty;
  • nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
  • pracownicy kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządów terytorialnych;
  • kadra placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogicznych bibliotek wojewódzkich.

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty nt. „Edukacja wobec wyzwań przyszłości” rozpoczyna się 17 maja konferencją inaugurującą cykl wydarzeń edukacyjnych zaplanowanych w czterech regionach.

Więcej informacji, w tym program i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej MCDN.