21 grudnia 2017

III edycja ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „KRESOWE SZLAKI NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

Fundacja „Memoria et Veritas” zaprasza do udziału w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Kresowe Szlaki Niepodległej Polski” Kraków 2018.

Jak napisał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski:

„Bez historii i kultury Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej nie da się zrozumieć dzisiejszej Polski. Nad Niemnem, Prypecią, Dniestrem i Dnieprem bowiem urodzili się i wychowali wielcy Polacy, a wśród nich wieszczowie narodowi Adam Mickiewicz (rodem z Nowogródka) i Juliusz Słowacki (z Krzemieńca na Wołyniu), poeta Zbigniew Herbert i pisarz Stanisław Lem (obaj ze Lwowa) oraz pisarki – Eliza Orzeszkowa (spod Grodna) i Gabriela Zapolska (z Wołynia). Także liczni malarze i muzycy, a wśród nich Artur Grottger, Stanisław Moniuszko i Czesław Niemen. (…)”.

Dlatego udział w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Kresowe Szlaki Niepodległej Polski” Kraków 2018 może nie tylko przybliżyć młodzieży tematykę kresową, ale i pokazać, że podstawową wartością człowieka jest miłość do Ojczyzny, która wyraża się między innymi poprzez poznawanie i kontynuowanie tradycji poprzednich pokoleń. Konkurs polega na przygotowaniu pracy literackiej lub plastycznej na jeden z tematów zaproponowanych w regulaminie.

Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu dostępne są pod numerem telefonu – 12 283 83 46 oraz 536 881 889.

Załączniki