16 stycznia 2019

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze zapraszają do udziału w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród młodzieży, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do konkursu, w formie określonej w regulaminie, należy dokonać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://wybieramwybory.pl/konkurs/regulamin_1