20 października 2017

III Ogólnopolski Konkurs na Biografie Uczniów – wzorów godnych naśladowania

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Nauczycieli poszczególnych przedmiotów, Opiekunów organizacji szkolnych, Katechetów do udziału w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli. Jego celem jest pisemne utrwalenie sylwetek uczniów, którzy dzięki swoim postawom i zaangażowaniu mogą być wzorem dla innych.

Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra – przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Uczniowie oraz autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane do druku otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe na specjalnie zorganizowanej uroczystości. Najciekawsze biografie zostaną wydane w formie zwartej pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Chałas, pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”.

Wszelkie informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL.