14 września 2018

III Olimpiada Cyfrowa dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych

Szanowni Państwo,

17 września 2018 r. ruszają zapisy do III Olimpiady Cyfrowej. Fundacja Nowoczesna Polska – główny organizator konkursu – razem z partnerem firmą Samsung, zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do zdobywania nowej wiedzy i sprawdzenia swoich kompetencji medialnych i cyfrowych.

W poprzedniej edycji Olimpiady wzięło udział aż 2346 uczniów i uczennic z 299 ponadpodstawowych szkół z całej Polski. To aż o 800 uczniów więcej niż rok wcześniej! Finałowa dwudziestka laureatów rywalizowała o jeden z trzech indeksów Collegium Civitas – wielodyscyplinarnej, wielokulturowej i nowoczesnej uczelni, cenionej przez pracodawców i środowiska biznesowe. Olimpiada Cyfrowa jest konkursem, który motywuje młodzież do poszerzania swojej wiedzy i kompetencji. Zależy nam, by za jej pomocą, wypełniać lukę programową w szkołach
i podkreślić, jak ważne są kompetencji medialne i cyfrowe w życiu społecznym i zawodowym – mówi Jarosław Lipszyc, prezes fundacji Nowoczesna Polska.

Czym jest Olimpiada Cyfrowa?

Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej ogłoszone przez MEN na rok szkolny 2018/2019 wskazują rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, jako jeden z głównych celów edukacyjnych. Olimpiada Cyfrowa ma na celu zachęcić jej uczestników i uczestniczki do rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych, a także sprawić, by stali się krytycznymi odbiorcami informacji, rozumieli język mediów i w sposób przemyślany tworzyli wizerunek i relacje w sieci. Dzięki przygotowaniom do Olimpiady uczestnicy i uczestniczki zaczynają dostrzegać i rozumieć prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów, zdobywają umiejętność wykorzystywania swojej kreatywności, uczą się również, jak tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Zadania III Olimpiady Cyfrowej dotyczyć będą w dużej części motywu przewodniego edycji, który brzmi: „Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów”.

Jak zgłosić swój udział?

Do udziału w Olimpiadzie uczestników i uczestniczki zgłaszają ich nauczyciele, którzy w terminie 17.09-31.10.2018 r. wypełnią formularz na stronie olimpiadacyfrowa.pl. Nauczyciele mogą zgłaszać całe zespoły klasowe. Zawody I stopnia Olimpiady odbędą się 20 listopada 2018 r. Tego dnia uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowani uczestnicy. Materiały edukacyjne z serwisu edukacjamedialna.edu.pl oraz webinary dla uczniów i nauczycieli, planowane przez Samsung Electronics Polska – partnera strategicznego Olimpiady – będą wsparciem w prowadzeniu lekcji i przygotowaniu uczniów do startu w konkursie.

Harmonogram Olimpiady Cyfrowej:

  • I etap – test online (20.11.2018 r.)
  • II etap – realizacja projektów medialnych (07.01-18.02.2019 r.)
  • III etap – zawody finałowe (12-13.04.2019 r.).

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje na temat konkursu dostępne są na stronie olimpiadacyfrowa.pl.

Organizatorzy wydarzenia:

Organizatorem Olimpiady Cyfrowej jest fundacja Nowoczesna Polska, która od ponad dekady wzmacnia kompetencje medialne i cyfrowe Polaków.

Partnerem merytorycznym jest Collegium Civitas. Partnerem strategicznym jest firma Samsung Electronics Polska. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Wsparcie mediów: Perspektywy, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Edukator Medialny, Głos Nauczycielski. Partnerami wydarzenia są: Fundacja Orange, Fundacja 5Medium, Fundacja Panoptykon, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patroni: Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt:

olimpiada@nowoczesnapolska.org.pl
tel: 22 465-15-35

Organizator: Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa
tel.: (22) 621-30-17, (22) 465-15-35
e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl