21 marca 2018

Inauguracja wystawy edukacyjnej pt. „W drodze do niepodległości” – Urząd Pocztowy Kraków 1 – Poczta Główna

W poniedziałek 19 marca 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja wystawy pt. „W drodze do niepodległości” zorganizowanej w jubileuszowym roku 100-lecia Niepodległej Polski. W uroczystym otwarciu tego wydarzenia udział wzięła m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Projekt jest częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021.

 „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i wyjątkowa lekcja historii, zarówno dla uczniów, jak i dorosłych, która ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń oraz postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Fundatorami tej wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA, natomiast partnerami merytorycznymi – Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

fot. Urząd Pocztowy Kraków 1 – Poczta Główna