4 lipca 2019

Informacja dla Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców Uczniów przebywających czasowo za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie umożliwia uczniom przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w formie konsultacji on-line.

Wyczerpujące i aktualne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ORPEG znajdują się pod adresem: www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc/zasady-rekrutacji lub można je uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 622 37 92 (93).