18 lipca 2019

Informacja dla organizatorów – zmiany przepisów

Kraków, 18 lipca 2019 r.

NP-III.5633.9.2019.IK

 

Państwo
Organizatorzy
kursów pedagogicznych
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Informuję, że od dnia 1 września 2019 r. obowiązywać będą zmienione przepisy prawa dotyczące kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. W celu ujednolicenia wymagań dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przygotowania pedagogicznego Minister Edukacji Narodowej określił ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który został opublikowany w Załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391) – do pobrania poniżej.

Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu opracowany z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa wymaga zatwierdzenia przez kuratora oświaty.

Ponadto informuję, że przepisy wymienionego wyżej rozporządzenia określają także zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego kursu.

Zatem organizatorzy, którzy od dnia 1 września 2019 r. zamierzają organizować kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, winni przedstawić Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia program kursu opracowany zgodnie z ramowym programem tego kursu.

 

Do pobrania: