10 czerwca 2019

Informacja dla Rodziców Uczniów aplikujących do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Krakowie

Małopolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że liczba klas w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla absolwentów klas ósmych i klas gimnazjalnych została ustalona w porozumieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa z dyrektorami szkół. Wykaz otwieranych klas znajduje się w komunikacie wcześniejszym. Uprzejmie proszę się z nim zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Kuratorium w Krakowie.