14 września 2017

Informacja dotycząca szkolenia dla nauczycieli w Państwowym Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli na drugą edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Kurs zatytułowany „Świadectwa, które wołają o pamięć” odbędzie się 7 października 2017 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Szkolenie ma na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej.

Oferta skierowana jest do wszystkich nauczycieli i wychowawców klas , a szczególnie  do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z publikacjami poświęconymi pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Zgłoszenie prosimy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 24 września 2017 r.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Plan szkolenia