22 sierpnia 2023

Informacja o liczbie wolnych miejsc w klasach I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na terenie województwa małopolskiego – po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024

Załączniki