24 sierpnia 2021

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2021/2022 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w województwie małopolskim.