20 sierpnia 2020

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w województwie małopolskim.

Załączniki