27 lipca 2022

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie informacji przekazanych dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2022/2023 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w województwie małopolskim:

Załącznik nr 1