12 września 2017

Informacja o planowanej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie w terminie 21-30 września 2017 r.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U z 2013 r. poz.1737) w dniach od 21 do 30 września 2017 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administracje rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Materiały informacyjne można zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu 12 293 10 00 w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krakowie.